Belarus Folkambassad i Sverige

Social media and contact information

TwitterFacebookEmailLinkAll embassies

Deklaration om inrättande av
Belarus folkambassad i Sverige

Den 9 augusti 2020 gick belarusierna till ett val som präglades av omfattande och väldokumenterad falsifikation. Resultatet var förutbestämd och erkändes inte av något demokratiskt land. I dagens digitala värld kan man dock inte undanröja bevisen på hur folket röstade.

Vi kan konstatera att det belarusiska folket både i hemlandet och i Sverige gav ett starkt mandat för en övergång från diktatur till demokrati och för Svjatlana Tsichanouskaja att leda den övergången. Därför välkomnar vi

När Lukasjenkas regim har förlorat sin legitimitet och inte längre erkänns av Sverige, EU och, först och främst, det belarusiska folket, är det ännu viktigare att upprätthålla och utveckla direkta kontakter mellan Sverige och belarusierna. Därför beslutade vi, svenska belarusier, att inrätta en Folkambassad av Belarus i Stockholm som sätter följande mål:

Skapandet av Belarus folkambassader har välkomnats av Europaparlamentet som i sin resolution 2021/2881(RSP) skrivit:
”Europaparlamentet framhåller den enorma betydelsen av att det inrättas belarusiska folkambassader runt om i världen och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sitt stöd för att skydda belarusiska medborgares rättigheter och intressen utomlands och intressena för ett demokratiskt Belarus, till exempel genom att undersöka olika sätt att finansiera belarusiska folkambassader.”

Kontakta oss

E-post: Sweden@BelarusAbroad.org

Twitter: https://twitter.com/BelarusInSweden

Postadress: Estniska Huset, Wallingatan 34, Stockholm 11124 Stockholm, Sweden

 

 Due to X/Twitter's technical restrictions, tweets posted after August 2021 can only be viewed if you are logged into your Twitter account.⬇️

 In case of emergency, please contact us at help@belarusabroad.org