Den 9 augusti 2020 gick belarusierna till ett val som präglades av omfattande och väldokumenterad falsifikation. Resultatet var förutbestämd och erkändes inte av något demokratiskt land. I dagens digitala värld kan man dock inte undanröja bevisen på hur folket röstade.

 • Den digitala plattformen Golos (Röst) fann att det fanns över 400 valkretsar där regimen angav färre röster för Svjatlana Tsichanouskaja än foto-verifierade röster på Golos i samma valkrets.
 • Det ansedda brittiska institutet Chatham House i en opinionsundersökning kom fram till att 52,2% röstade för Tsichanouskaja och 20,6% för den sittande diktatorn Lukasjenka (felmarginal 3,27%).
 • Rösterna av belarusierna i Sverige är bättre dokumenterade: vallokalsundersökningen utanför belarusiska ambassaden visade att över 90% av väljare röstade för Svjatlana Tsichanouskaja och runt 4% för Lukasjenka.

Vi kan konstatera att det belarusiska folket både i hemlandet och i Sverige gav ett starkt mandat för en övergång från diktatur till demokrati och för Svjatlana Tsichanouskaja att leda den övergången. Därför välkomnar vi

 • EU:s beslut att inte erkänna Alexander Lukasjenka som en legitim president av Belarus,
 • Sveriges utrikesministers Ann Lindes uttalande om att Lukasjenka är en illegitimt vald president och saknar därför varje form av demokratisk legitimitet, och
 • EU-parlamentets resolution 2020/2779(RSP) som bl.a. välkomnar Samordningsrådet som en tillfällig företrädare för folket som kräver en demokratisk förändring i Belarus.

När Lukasjenkas regim har förlorat sin legitimitet och inte längre erkänns av Sverige, EU och, först och främst, det belarusiska folket, är det ännu viktigare att upprätthålla och utveckla direkta kontakter mellan Sverige och belarusierna. Därför beslutade vi, svenska belarusier, att inrätta en Folkambassad av Belarus i Stockholm som sätter följande mål:

 • utveckla kulturella, vetenskapliga, fackliga, idrottsliga och andra förbindelser mellan svenska och belarusiska folken, utanför kontroll av den olagliga regimen i Belarus
 • hjälpa belarusier som befinner sig i Sverige
 • engagera svenska politiker, medier och civilsamhälle i aktiviteter som hjälper det belarusiska folket att avskaffa Lukasjenkas olagliga diktatur och gå över till en demokratisk rättsstat.

Skapandet av Belarus folkambassader har välkomnats av Europaparlamentet som i sin resolution 2021/2881(RSP) skrivit:
”Europaparlamentet framhåller den enorma betydelsen av att det inrättas belarusiska folkambassader runt om i världen och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sitt stöd för att skydda belarusiska medborgares rättigheter och intressen utomlands och intressena för ett demokratiskt Belarus, till exempel genom att undersöka olika sätt att finansiera belarusiska folkambassader.”

  Kontakta oss

  E-post: [email protected]

  Twitter: https://twitter.com/BelarusInSweden

  Postadress: Estniska Huset, Wallingatan 34, Stockholm 11124 Stockholm, Sweden