Efter det förfalskade presidentvalet den 9 augusti 2020 och efterföljande fredliga protester svarade regimen i Belarus med våld och förtryck. Systematisk tortyr har uppmärksammats av belarusiska och internationella människorättsorganisationer samt FN.  Ett av syftena med tortyren är att tvinga fångar  att offentlig göra avbön. Dessa spelas in och sänds det statliga bolaget Belaruskaja Tele-Radio Campanija (BTRC)  Kanaler.  BTRC är tillsammans med svenska public service bolagen SVT, SR och UR är medlem i det Europeiska radio- och TV-unionen (EBU).

“Vi utgår ifrån att anställda av svenska public-servicebolagen finner det obehagligt att vara med i samma union som Lukasjenkas tortyr-TV, ” säger Dmitri Vasserman, pressansvarig på Folkambassaden. “Vi pratar inte bara om att BTRC bryter mot regler: systematisk tortyr definieras av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som ett brott mot mänskligheten. Svensk public service verksamhet, enligt Radio-och tv-lagen präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Det utgör den direkta motsatsen till BTRC som systematiskt propagerar för diktatur, våld, hat och förnedring. Med sådana väsensskilda grundvärden har de bolagen ingen gemensam grund för samarbete. Vi ber Sveriges Public service att stå upp för egna värderingar och för belarusiernas rätt till frihet och värdighet. SVT, SR och UR måste kräva att BTRC sparkas ut ur EBU.”

Belarus Folkambassad i Sverige har skickat ett brev till ledningen av SVT, SR och UR med uppmaning att vidta skarpa åtgärder med anledning av att belarusiska statstelevisionens medverkar i tortyr av politiska fångar (se hela brevet nedan).

Kontakt: Dmitri Vasserman

Om Belarus Folkambassad i Sverige: https://sweden.belarusabroad.org/sv/om-oss/ 

Bifogas: brevet i helhet:


Om belarusiska statstelevisionen BT:s medverkan i tortyr av politiska fångar

Bästa ledare för SVT, SR, UR och journalistiska organisationer. 

Vi ber er att vidta skarpa åtgärder med anledning av att belarusiska statstelevisionen BT medverkar i tortyr av politiska fångar. BT som i likhet med er ingår i European Broadcasting Union/EBU sänder regelbundet förödmjukande videor av politiska fångar som under tortyr tvingats att erkänna och ångra sina “brott” (s.k. ”forced televised confessions”). 

Efter det förfalskade presidentvalet och efterföljande fredliga protester inledde regimen en våldsam terrorkampanj mot det belarusiska folket som omfattar mord, systematisk tortyr, sexuellt våld och berövande av försörjning (rapporter från den internationella tortyrkommittén [1] [2] [3]). Enligt FN hartortyr och misshandel av fredliga demonstranter blivit vanligt sedan det kontroversiella presidentvalet den 9 augusti.” Men det är inte bara Lukasjenkas säkerhetsstyrkor som medverkar i tortyren, det gör även journalister i statstelevisionen BT.

Lukasjenkas olagliga regim har satt i system att tortera politiska fångar i syfte att tvinga dem att erkänna sin ”skuld”. Fångarna regisseras till att uppmana andra människor att avstå från protester. De tvingas stå framför den rödgröna Lukasjist-flaggan, den ultimata symbolen för totalitarism, nationell förnedring, våld och grymhet. Inspelningarna av tortyr sänds vanligtvis inte på BT, men de publiceras ibland på Youtube av inrikesministeriets presstjänst i avskräckningssyfte. Det som vanligtvis visas på BT är ”bekännelserna”.

Exempelvis publicerade inrikesministeriet på Youtube en video av ett förödmjukande förhör av den uppenbarligen misshandlade politiska fången Mikalai Dziadok och därefter en video med något tillhyfsad Dziadok som ”ångrar” sina handlingar stående framför den rödgröna Lukasjist-flaggan. Den sista delen visades på BT med förödmjukande kommentarer. Här är båda videor med engelska undertexter https://youtu.be/YQBqO11MiCE

BT medverkar direkt i tortyr i belarusiska fängelser genom att vara tortyrens slutkonsument. I artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen definieras omfattande eller systematisk tortyr som ett brott mot mänskligheten. Den systematiska användningen av tortyr mot fredliga demonstranter har dokumenterats och bekräftats av FN. BT bryter alltså inte enbart mot EBU-bestämmelserna. BT är också medbrottslingar i ett grovt människorättsbrott som faller under internationell jurisdiktion. 

Vi räknar med att SVT, SR och UR delar vår uppfattning att medverkan i tortyr är oförenligt med medlemskap i EBU. Därför ber vi er att ta upp frågan om att utesluta BT ur EBU. 

Vi uppmanar också alla journalister att fördöma deras belarusiska kollegors deltagande i tortyr av politiska fångar.

Vi uppmanar er att utöva maximala påtryckningar på det olagliga Lukasjenka-styret för att tortyr ska upphöra, samtliga politiska fångar ska släppas fria och förhandlingar om Belarus övergång till en demokratisk regeringsform omedelbart ska inledas.

Representanter för Belarus Folkambassad i Sverige, 

Dmitri Vasserman

Inga-Lina Lindqvist

https://Sweden.BelarusAbroad.org

Twitter: https://twitter.com/BelarusInSweden

Facebook: https://www.facebook.com/BelarusInSweden