Konstnärerna Edvard Tarletski och Ludmila Christeseva bjuder in till en performativ online-promenad för kampen för demokrati i Belarus i Stockholm stad. Målet är Belarus Folkambassad som är en globalt förgrenad, nybildad ideell förening med den politiska intentionen att demokratisera Belarus. Det belarusiska folket har talat, omvärlden har förkastat det senaste valresultatet. Ändå sitter Lukasjenko kvar. Under stadsturen berättar Edvard Tarletski och Ludmila Christeseva om situationen i Belarus och svarar på våra frågor. Om aktören Belarus folkambassad i Sverige är en del av globalt nätverk av folkambassader som företräder belarusiska folkets intressen och som verkar för att demokratisera Belarus. Edvard Tarletski och Ludmila Christeseva är svenska konstnärer med belarusiska rötter som betraktar kultur som en viktig del i strategin att avsätta Lukasjenka.

Event på Facebook: https://fb.me/e/2Y2WgQQRV