Email icon Facebook icon Twitter icon

Deklarationen av Belarusierna i Utlandet om skapandet av Folkambassader

(Läs också: Deklarationen om öppnandet av den Belarus Folkambassad i Sverige)

Vi, belarusier i utlandet:

  1. Erkänner inte presidentvalet i Belarus 9 augusti 2020 som legitimt och betraktar inte Aljaksandr Lukasjenka som vald president. Vår övertygelse utgår från internationella vallokalsundersökningar, inhemska oberoende observationer samt dataanalyser och OSSE:s rapport om omfattande oegentligheter under valet. Samtliga EU-länderna, USA, Kanada och andra har officiellt underkänt valresultatet.
  2. Fördömer det massiva och i fredstid exempellösa våld och repressalier som regimen riktar mot landets befolkning i syfte att på ett orättmätigt sätt behålla makten.
  3. Stöder folkets krav på att alla politiska fångar och olagligt fängslade medborgare ska friges, våldet ska stoppas, de skyldiga till våldet ska ställas inför rätta och ett nyval ska hållas.
  4. Tillkännager att Advisory Council of Belarusians Abroad, Belarus utrikesministerium och ambassaderna inte längre innehar den demokratiska legitimiteten att representera Belarus och det belarusiska folkets intressen utomlands.

För att skydda belarusiska medborgares intressen och rättigheter samt företräda ett demokratiskt Belarus representerat av den nationella ledaren Svetlana Tikhanovskaya, Samordningsrådet och Civilsamhällets Krishateringsråd öppnar vi nu Belarusiska Folkambassader.

Folkambassadernas huvuduppgifter är:

  1. Informera allmänheten om situationen i Belarus.
  2. Etablera och upprätthålla kontakter med myndigheter, föreningar, fackföreningar, näringslivet, vetenskapliga och kulturella organisationer i andra länder.
  3. Skydda belarusiernas rättigheter och intressen i utlandet. Hjälpa dem som tvingats lämna landet.

Folkambassaderna är ett initiativ av Belarusiernas världskongress som ägde rum den 31 oktober – 1 november 2020. Bildandet av dessa fastslås i kongressens resolution (https://belaruscongress.org/resolution).

 

 

Kommande evenemang: